Nieuwe technieken opgenomen in Rav

Kenmerken

  • Plaatsingsdatum 29-10-2012

Bericht

Den Haag - Een aantal nieuwe huisvestingssystemen, een nieuwe chemische luchtwasser en nieuwe warmtewisselaar voor de reductie van fijnstof zijn opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

 In totaal zijn er vijf nieuwe systemen aan de lijst toegevoegd, vier systemen voor toepassing in de melkveehouderij en een warmtewisselaar voor de reductie van fijnstof-emissie voor toepassing in de pluimveehouderij. Alle acht gecombineerde luchtwassers voor de hoofdcategorie varkens zijn nu ook beschikbaar voor de diercategorie vleeskalveren. Bij varkens is aan een biologisch gecombineerd luchtwassysteem een hogere ammoniakreductie toegekend. Deze wijziging is 25 oktober ingegaan.

Voor de melkveehouderij gaat het om een ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt of geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis, een ligboxenstal voorzien van een roostervloer met hellende groeven voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten en een mechanische geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem.

Verder is er een warmtewisselaar voor de reductie van de emissie van fijnstof opgenomen, welke kan worden toegepast in de pluimveehouderij. Daarnaast zijn alle acht gecombineerde luchtwassers voor de hoofdcategorie vakrens nu ook beschikbaar voor de diercategorie vleeskalveren.

De gegevens uit de Rav worden gebruikt bij de verlening van milieuvergunningen aan veehouderijen. Door het opnemen van deze nieuwe, innovatieve technieken in de Rav kunnen deze worden vergund en daardoor ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. De gewijzigde Rav is vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op vergunningaanvragen die op of na die datum worden ingediend.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de gratis nieuwsbrief van
MachineNet.

MachineNet.nl - Dé marktplaats voor machines & werktuigen!