Succesvol leidinggeven op de werkvloer

Kenmerken

  • Plaatsingsdatum 15-02-2013

Bericht

Om het leiderschap op de werkvloer te versterken, ontwikkelden A+O Metalektro, FME en SBK Advies & Training een speciale training voor operationeel leidinggevenden. Het programma is inmiddels al zeer succesvol geïmplementeerd bij tientallen bedrijven en zal daarom ook in 2013 als maatwerk in-company training worden aangeboden aan maximaal dertig bedrijven. Vanuit A+O Metalektro is er een vergoeding beschikbaar gesteld van maximaal 75% van de kosten voor deze training.

De training is gestoeld op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De leerstof wordt direct gekoppeld aan concrete situaties op de werkvloer. Hierdoor verbeteren de prestaties al tijdens het leerproces. De deelnemers leren onder meer: 

- gewenste prestaties- en gedragsdoelen van hun medewerkers te formuleren;

- hun verwachtingen uit te spreken in doelstellende gesprekken met hun  medewerkers;

- hun medewerkers structureel te volgen in het realiseren van de doelstellingen en dit terug te koppelen;

- te analyseren waarom doelstellingen niet worden gerealiseerd en vervolgens samen met de medewerkers de knelpunten op te lossen;

- nieuwe doelstellingen te formuleren die gericht zijn op het verbeteren van de performance;

- de bovenstaande cyclus te borgen.

Werkwijze

Een mix van workshops, trainingen, zelfstudie en het uitvoeren van opdrachten. Altijd met de praktijk als startpunt en eindpunt.

Duur

Uitgangspunt is dat het traject in een periode van 6-8 maanden wordt gepland, zodat er voldoende tijd is om in te bedden in de organisatie. Daarbij zal wekelijks gemiddeld twee uur aan zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten moeten worden besteed.

In-company

Voor 2013 is een vergoedingenarrangement beschikbaar voor een maatwerk in-company training voor maximaal één groep per bedrijf, maximaal tien deelnemers per groep. Het aantal deelnemende bedrijven is gelimiteerd tot dertig.

Kosten

Voor de in-company training bedraagt de prijs voor maximaal tien deelnemers  € 14.950,-(exclusief btw en eventuele reis- en verblijfkosten, inclusief lesmateriaal en certificaat).

Vergoeding

Vanuit A+O  Metalektro is er voor 2013 een vergoeding beschikbaar gesteld van maximaal 75% van de kosten van deze training, met een maximum bedrag van € 11.212,- (exclusief btw).

Optioneel

Voor het management is een aanvullende training ontwikkeld met als doel om hun leidinggevenden te stimuleren, te sturen en te faciliteren in hun professionalisering. In vijf dagdelen worden de belangrijkste uitgangspunten en kaders afgestemd en worden de resultaten geëvalueerd. Op deze manier wordt het effect van de training geborgd en verankerd in de organisatie. Naast in-company is het ook mogelijk de training individueel via open inschrijving te doen. De training voor het management en de open inschrijving vallen nadrukkelijk niet onder het vergoedingenarrangement van dit project. Voor de open variant verwijzen wij u naar de website van SBK Advies en de pop-regeling van A+O.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de websites van A+O en vergoedingenmetalektro.nl.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de gratis nieuwsbrief van
MachineNet.

MachineNet.nl - Dé marktplaats voor machines & werktuigen!