• U bevindt zich hier:
  • Home»
  • Nieuws»
  • Industrie»
  • Akkoord over cao kleinmetaal; ongeschonden door crisis komen staat voorop

Akkoord over cao kleinmetaal; ongeschonden door crisis komen staat voorop

Kenmerken

  • Plaatsingsdatum 14-10-2013
  • Auteur Metaal Nieuws ()

Bericht

Werkgevers en vakbonden hebben vrijdag een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor de sectoren in de Metaal en Techniek (kleinmetaal), de grootste cao in de marktsector. De nieuwe cao is erop gericht om zoveel mogelijk bedrijven ongeschonden door de economische crisis te loodsen en werkgelegenheid te behouden. De sociale partners zijn een loonsverhoging van 1,5% overeengekomen per 1 oktober 2014. Ook zijn er afspraken gemaakt over overgangsmaatregelen in de pensioenen. De nieuwe cao-afspraken hebben een looptijd tot 1 maart 2015.

Werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen is positief over het akkoord. “Veel bedrijven in de technische bedrijfstakken hebben te kampen met zwaar weer. Dit akkoord houdt hier rekening mee. We zijn tevreden dat er voor 2013 een nullijn is afgesproken. De stijging van de lonen in 2014 blijft met 1,5% binnen de perken. Dit akkoord biedt bedrijven rust op arbeidsvoorwaardengebied en is een goede basis om het overleg over een nieuwe pensioenregeling af te ronden.” 

Realiteitszin
Van Luunen: “Het akkoord dat nu op tafel ligt, getuigt van realiteitszin. Zo houden we de blik gericht op de toekomst met een verhoging van jeugdschalen met 3%. Met deze cao komen we niet alleen deze lastige economische tijden door, maar maken we ook afspraken om krachtiger uit de crisis te komen.”  Van Luunen verwacht dat de achterbannen van werkgevers het onderhandelaarsakkoord in de loop van deze maand zullen goedkeuren. 

Sectorplan en Techniekpact
De nieuwe cao maakt de weg vrij voor versterking van de sector Metaal en Techniek op de langere termijn. Dat gebeurt via een sectorplan dat werkgevers en vakbonden in het kader van het onlangs gesloten Techniekpact gaan indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Van Luunen: “De innovatiekracht van de technische sectoren is groot, op de langere termijn kunnen we veel nieuwe werkgelegenheid creëren. Doel van het sectorplan is dan ook om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek. Tegelijkertijd willen we oudere werknemers helpen om met bijvoorbeeld bijscholing fit de eindstreep te halen.” 

Pensioenen 
Sociale partners hebben verder besloten om de overgangsregeling voor pensioenen voort te zetten. Werkgevers gaan deze premie met ingang van 1 januari 2014 volledig betalen waardoor werknemers minder gaan afdragen. De premie voor de overgangsmaatregelen vervalt uiterlijk in 2020.

Bonden verheugd
Volgens FNV Metaal betekent de nieuwe cao voor ongeveer 325.000 mensen in de metaalbewerking, installatietechniek, schadeherstel, isolatie, koel- en luchttechniek een inkomensverbetering van gemiddeld 3,5% in 22 maanden. De loonschalen van jongeren in het bezit van een vak- of voortgezet onderwijs diploma worden daar bovenop per 1 januari 2014 nog eens met 3% verhoogd.
Jacqie van Stigt, landelijk FNV bestuurder kleinmetaal is verheugd: “Dit is het succes van al die duizenden mensen die in actie zijn gekomen in juni en met de stakingen vanaf 20 september. Hiermee maken we het werken in de metaal en techniek echt aantrekkelijk voor jongeren. Een mooie loonsverhoging en maatregelen om te zorgen dat je bij Gelijk werk, gelijk loon krijgt. Bestaande afspraken om gezond langer door te werken blijven doorgaan en alle verslechteringen die werkgevers wensten en zoveel weerstand opriepen zijn van tafel.”
Werknemers kunnen hun verlofdagen, overwerkdagen en/of leeftijdsdagen benutten om een vierdaagse werkweek mogelijk te maken. Om privé en werk bijvoorbeeld beter te kunnen combineren.

Cao Metalektro
Ondertussen maken de werknemers in de grootmetaal zich op voor hardere acties. De werkgevers in de grootmetaal, verenigd in FME-CWM, krijgen van FNV Metaal een week bedenktijd om alsnog op de eisen in te gaan. Als dat niet gebeurt, dan starten er vanaf 18 oktober hardere acties.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de gratis nieuwsbrief van
MachineNet.

MachineNet.nl - Dé marktplaats voor machines & werktuigen!